Dåtiden och framtiden [The past and the future]

In English

Ibland slår mig frågan; vad gör jag här egentligen? Då menar jag inte att jag gått in i köket och glömt vad jag kom dit för att göra, tar en chokladbit från kylen och går tillbaka till datorn och fortsätter spela, nej jag syftar på vad det är som fått mitt liv att ta de svängningar det gjort.

När jag var yngre så såg jag framför mig en ganska standardiserad framtid. Gå ut högstadiet, gå ut naturlinjen på gymnasiet och sedan fortsätta plugga naturvetenskapliga ämnen på universitetet tills jag hittat det jag vill ägna mig åt. Att säga att det inte riktigt blev så är väl något av en underdrift. I tre år kämpade jag på gymnasiet, först ett år på natur och sedan ytterligare två på humanistiska innan jag till slut bestämde mig för att hoppa av. Med ett knappt nämnvärt antal gymnasiepoäng började jag fundera på vad jag skulle göra nu. Att jag förr eller senare skulle ta igen mig på komvux var ganska självklart från början men jag kände verkligen inte för att så snart kastas in i den fördummande skolbänken. Jag hade två val, antingen börja jobba eller söka icke konventionella utbildningar. Det första kändes inte särskilt lockande men jag skrev ändå in mig på arbetsförmedlingen för säkerhets skull och började sedan titta efter kurser som skulle passa mig.

Under den här tiden hade tanken att bli professionell skådespelare legat och grott och växt sig starkare i takt med att gymnasiet gick mer och mer åt helvete. Man blir inte anställd som skådespelare efter ett års folkhögskoleutbildning men det skulle vara precis vad jag behövde, ett år av att bara egna mig åt mitt livs intresse och att få en paus från skolbänken. Till slut sökte jag fyra utbildningar och kom in på en av dem. Jag tog mitt pick och pack och flyttade till internatet i Hällefors. Jag trivs här och idén om att bli skådespelare har växt sig ännu större, det har blivit en plan, ett mål. Men trots att jag är nöjd med vart livets snåriga och snirkliga stig fört mig kan jag inte låta bli att tänka på vad som skulle ha hänt om jag inte mådde som jag gjorde under gymnasiet. Vad skulle hända om jag gick ut naturlinjen?

Ibland kan jag få enorma skuldkänslor gentemot mig själv. Jag vill se mig som en intellektuell akademiker, men jag klarade inte ens av att slutföra gymnasiet. Jag vill se mig sitta i en aula och lyssna på häftiga föreläsningar om matematik, kemi, fysik och biologi men i verkligheten ligger jag i sängen och har ångest som ett ruttet russin. Jag är inte kapabel att göra någonting som kräver minsta lilla ansträngning, all energi går till att inte glida ännu djupare ned i depressionen. Även om jag klarar av att slutföra denna ettåriga kurs, vad händer om eller när jag blir antagen till scenskola? Det är en ständig rädsla och fråga jag tvingas leva med, hur långt kommer min ork att räcka?

In English

Sometimes I ask myself, “what am I even doing here?” I don’t mean that I walk into the kitchen, forget what I was supposed to do, grab a piece of chocolate and go back to my room to play videogames, no I mean what has caused my life to take the turns it has to make me end up here.

When I was younger I had a pretty clear and standard perception of what I would do in the near future. Finish high-school, collage and then study STEM fields in Uni until I knew what to do with my life. To say it didn’t quite go like that is a slight understatement. For three years I struggled with collage before I decided to drop out. Having accomplished basically nothing during those three years I started contemplating my option. I new that sooner or later I would have to complete collage in some adult education however I felt like I needed to take a break from ordinary education. I concluded I had two potions. Either I try to find a job or an alternative form of education. A job didn’t sound very appealing so I started to look at community collages with actor courses.

During this time the idea of becoming an actor has grown at the same phase as my collages attempt went more and more downhill. You won’t get a job offer after a year of community collage but it was just what I needed, a year off to fully imerse myself in my biggest intrest and get a well needed break from traditional education. I finally applied for four different acting courses and got accepted into one. I collected my stuff and moved to the campus in Hällefors. And don’t get me wrong, I really like it here and the dream of becoming an actor has grown into a plan, a goal to persue. However I can’t avoid thinking of what would have happened if my road hadn’t been so bumpy? What if I didn’t had to battle depression and managed to get through collage?

Sometimes I feel really guilty towards myself. I’d like to see myself as an intelectual, but I didn’t even get through collage. I’d like to see myself sitting in an auditorium listening to lectures on maths, fysics, chemestry and biology when in reality I’m lying in bed with crippling anxieties. I am not capable to complete a single task that requires even the tiniest amount of energy, all of it is reserved to keep myself from sliding even deeper down into te depression. Even if I manage this one year course, what will happen when I enter drama school in university? It’s a constant fear I have to live with, how far will my energy last?

Advertisements

Försenad, obligatorisk reaktion på presidentvalet [Late, obligatory reaction to the presidential election]

dwq6myrIn english

Innan jag ens börjar på denna bloggpostning, kan vi alla; media, debattörer, politiker, människor… ALLA, hålla i åtanke att Clinton faktiskt fick flest antal röster? Jag blir så trött på media som hela tiden anklagar opinionsinstituten för att ha visat fel resultat men det är inte ens det som stör mig mest. Hur kan vi vara okej med att en av världens stormakter har ett valsystem där den som inte har flest röster kan vinna? Det är inte så en demokrati ska fungera och då ignorerar jag faktumet att det bara finns två alternativ som det är meningsfullt att välja mellan. Hur kan en av världens största ekonomier, vapenmakter, atomvapenssamling, påstådda demokratier, välja sin ledare med ett valsystem där varje röst inte är lika mycket värd? Demokratins grundpelare är den allmänna och LIKA rösträtten. Man kan ha olika åsikter om USA när det kommer till landets politik och grundvärderingar, men kan vi sälla sluta kalla dem för en demokrati?

RANT OVER

Jag tänker inte säga att den ena kandidaten är bättre än den andra, ingen av de två förtjänar att förknippas med ordet “bra”. Enligt min mening gick dock segern till den större av de två ondskorna. De båda konformerar till kapitalismens förtryck och förödelse, båda är en utrikespolitisk katastrof och en massa fler exempel som gör var och en till en politisk mardröm. Men enligt min mening så finns det två saker som tar Trump ett steg högre på ‘vafan är ens detta’ skalan. Det finns säkert massor med fler saker som jag glömt, missat eller av någon annan anledning inte tar upp, men det är okej. Detta är inte en väl förberedd, faktakollad, objektiv etc… bloggpostning, det är en horribelt vänstervriden, spontan reaktion. Precis som jag själv är, vänstervriden och spontan. Så, två saker:

1. Trump verkar förneka klimatförändring.

Man kan få vara hur mycket av en tokstolle som man bara vill och tro på hur mycket tokiga saker som helst enligt min mening så länge det inte påverkar någon annan, och klimatet faller definitivt under kategorin ‘påverkar någon annan’. Det finns ingen anledning till att jag här ska förklara att klimatförändring är en grej och varför vi måste stoppa den för att för det första så utgår jag ifrån att de flesta av mina läsare redan vet vad det hela handlar om (och om inte, sluta läs detta och läs om klimatförändringen istället) samt att det finns andra som är mycket mer kvalificerade att göra det än vad jag är. Summan av kardemumman är att klimatförändring är en grej och att USA nu har en president som förnekar det faktumet är något skrämmande.

2. Trump har en förfärlig människosyn.

Jag kan inte räkna upp allt som pekar mot detta men följande saker dyker upp i mitt huvud:

  • Han vill ta bort aborträtten
  • Han vill bygga en mur för att förhindra att mexikanska emigranter tar sig in i landet
  • Han vill förbjuda muslimer från hela världen att ta sig in i landet
  • Han vill ta bort ‘Obama Care’ som ger landets fattigaste lättare tillgång till sjukvård
  • Han vill lämna över beslutet om homoäktenskap till de individuella staterna, effektivt sätt se till att det blir förbjudet i alla konservativa stater

Jag är säker på att ovanstående lista kan göras mycket längre men jag tror att min poäng har gått fram. Trump är inte bra för individen.

Hur USA hamnade i en position där väljarna var tvungna att välja mellan pest eller kolera vet jag inte. Vad jag vet är att jag är glad åt all protester och demonstrationer som nu pågår runt om i USA samt att jag hoppas att mina vänner som bor där klarar sig någorlunda oskadda genom de kommande åren.

In English

Before I even begin this blog post, can we all; the media, politicians… EVERYONE, keep in mind that Clinton actually won the popular vote? It pisses me off that media constantly accuse polls of predicting the wrong outcome, but that’s not even the worst part. How can we be okay with one of the world powers having a electoral system where the person with the most votes doesn’t win? That’s not how a democracy should work and that’s ignoring the fact that there are only two viable options. How can one of the worlds biggest economy, military powers, collection of nuclear weapons, so called democracies, elect their leader with a system where every vote isn’t equal? The foundation of democracy is just that, the common and EQUAL right to vote. You can have differing opinions regarding the US and her politics, but can we all please stop calling the United States a democracy?

RANT OVER

I am not going to say that one candidate was better than the other one, because honestly none of them deserve to be associated with being ‘good’. However, in my mind the bigger of the two evils got elected. They both confirm to the oppression and destruction caused by capitalism, they are both foreign policy train-wrecks and there are probably loads more that makes each of them a political nightmare. However there are two things that that takes Trump one step higher on the ‘what the fuck is this shit even’ scale. There are probably loads more things that I have missed or forgotten about, but that’s okay. This isn’t a well prepared, researched, fact checked, objective etc… blog post, it’s a horribly left twisted, spontaneous reaction. Just like myself, left twisted and spontaneous. Now, the two things:

1. Trump appears to be a climate change denier.

In my opinion, you can be how much of a nutcase you want and believe in all sort of things, as long as you don’t affect others, however climate definitely falls under the category ‘effects others’. There is no reason for me to sit here and explain that climate change is a thing and why we have to stop it, because for one I assume my readers are already well aware of this (and if not, stop reading this and start reading up on the subject) and secondly there are loads of other people who are more qualified to do that than I am. The gist of it is that yes, climate change is a thing and the fact that the US has a President that denies that is somewhat frightening.

2. Trump has an awful perception of humans.

I cannot list everything that points toward this but here are the things that pop up in my head:

  • He wants to ban abortions
  • He wants to build a wall to hinder Mexicans to emigrate to the US
  • He wants to ban Muslims from entering the country
  • He wants to discontinue ‘Obama Care’ that provides the poorest citizens with somewhat affordable healthcare
  • He wants to hand over he decision of gay marriage to the state level, effectively making sure it is banned in conservative states

I am sure the list above can be made much longer but I think I got my point across. Trump is bad for the individual.

How the United States ended up with this shit show I do not know. What I DO know is that I am happy to see all the protests and demonstrations happening around the country and I hope my friends over in the States manage these coming years without to much harm done to them.